deutsch  -  english  -  türkçe  -  русский

2009 yılı aralık ayında Avusturya Büyükelçisi bayan Dr. Heidemaria Gürer Viyana Opera-Balosu‘nu Antalya’ya getirmeyi düşündü ve bununla ilgilenecek organizatörler araştırdı. Bayan Dr. Gürer farklı piyano konserlerinde bayan Reinprecht-Schellenberg’in sanatsal faaliyetlerine tanık olduğundan „Wiener Opernball in Antalya“ projesini gerçekleştirme hususunda onunla anlaşmaya vardı.

Burada asıl önemli olan nokta, söz konusu etkinliğin Viyana’da düzenlenen örneğine tıpa tıp uygun olmasıydı. Viyana Opera-Balosu yüzyıllar öncesine giden eski geleneğiyle yoğun bir kültürel etkinlik sunmakta ve pek çok yabancı ziyaretçi arasında bir sevgi köprüsü oluşturmaktadır. Bununla birlikte Avusturya‘nın Antalya’da çok az temsil edildiği görülmektedi.

Şimdi bir varlık gösterme ve Viyana Balosu aracılığıyla Avusturya kültürünü tanıtma zamanıdır. Avusturya’lı girişimciler Türkiye pazarında güçlü bir şekilde yayılmak istedikleri için, her iki kültürün ortak yönlerini keşfetme ve keyifli bir ortamda ilk ilişkileri  kurma yönünde böylesi bir etkinlik sunuluyor.

Barbara Reinprecht-Schellenberg ve Helena Schönbaum tarafından Antalya‘da organize edilen ilk Viyana Balosu 26 Şubat 2011 yılında başarılı bir şekilde gerçekleşti. İlk organizasyonun konuklar ve sponsorlar üzerinde bıraktığı pozitif etki, söz konusu etkinliğin ikincisinin düzenlenmesini zorunlu kıldı. Bu doğrultuda 16 Mart 2012 yılında ikinci Viyano Balosu gerçekleştirilecektir. Bu sefer de Balonun amacı dünyaca ünlü sanatçılarıyla daha büyük, daha renkli ve başdöndürücü bir şekilde misafirlerini orjinal Viyana Balosunun atmosferini ve cazibesini yaşatmak üzere bir geceliğine Antlaya’dan Viyana’ya kaçırmaktır.

© Copyright Wienball Antalya